Фото мэдээ

Мэдээ, мэдээлэл

Инкубаторын 28 дахь элсэлтээ зорилтот салбарын хүрээнд зарлалаа

МТ-ШУП-аас мэдээллийн технологийн инкубатор компаниудын шинэ, шилдэг шийдэлтэй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг дотоодын зах зээлд нутагшуулж, TOП борлуулалттай компани болгож, салбартаа танигдсан буюу хэрэглэгчдэд хүлээн зөвшөөрөгдсөн компани болгох ба инкубатор аутсорсонг хөгжүүлэх [...]

Мэдээллийн технологийн инженерийн шалгалтын бүртгэл амжилттай явагдаж дууслаа.

Мэдээллийн технологийн мэргэжилтнүүдийн ур чадварыг дээшлүүлэх, олон улсын түвшинд хүргэх зорилгоор Мэдээллийн технологи- Шинжлэх ухааны парк (МТ-ШУП), Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбооны газар, Азийн орнуудын мэдээллийн технологийн мэргэжилтнүүдийн шалгалтын зөвлөл [...]

Инкубаторын компаниуд

Зарлал

Салбарын байгууллагууд