МТИШ-нд бэлтгэх сургалт-давтлагын бүртгэл эхэллээ.

МТИШ-нд бэлтгэх сургалт-давтлагын бүртгэл эхэллээ.

Азийн орнуудын Мэдээллийн технологийн мэргэжилтнүүдийн шалгалтын зөвлөл (ITPEC)-ийн 2014 оны Хаврын нэгдсэн шалгалтанд бэлтгэх сургалт-давтлагын бүртгэл эхэллээ.
Сургалт-давтлага 2014 оны 03/31-04/18-ний өдрүүдэд ажлын бус цагаар, дараах хуваарийн дагуу зохион байгуулагдана.

1. Сургалтын нэр:  Мэдээллийн технологийн инженерийн суурь шалгалт (МТИСШ)-нд бэлтгэх сургалт-давтлага
Хаана: ШУТИС-КТМС
Өдөр: 03/31 – 04/18
Цаг: 18.30 – 20.30

2. Сургалтын нэр: Мэдээллийн технологийн паспорт шалгалт (МТПШ)-нд бэлтгэх сургалт-давтлага
Хаана: ХААИС-БУС
Өдөр: 03/31 – 04/18
Цаг: 18.30 – 20.30

Бүртгэл: 2014.03.15 – 03.30 хүртэл МТҮП-ын 301 тоот
Лавлах утас: 99028764, 99873748
Цахим шуудан: enerelt@itpark.mn, suvd@itpark.mn
Цахим хуудас: www.itpark.mn

Нэгдсэн шалгалт 2014 оны 04-р сарын 27-ны өдөр болно.

  • itpark
  • 2014-12-17
  • Уншсан:494

Салбарын байгууллагууд