Сургалтын хуваарь

МТҮП-аас 2020 онд зохион байгуулагдах МТ-ийн мэргэшүүлэх сургалтын хуваарь

Сургалт Хугацаа Түвшин Төлбөр I II III IV V VI IX X XI XII
1 Мэдээллийн аюулгүй байдал 4 хоног 20 цаг Анхан шат 250.00₮ V/02-05
2 Мэдээллийн аюулгүй байдал 5 хоног 24 цаг Дунд шат 300.00₮
3 Autocad 5 хоног 24 цаг Анхан, дунд шат 300.00₮ VI/15-19
4 Сүлжээ 4 хоног 20 цаг Анхан шат 250.00₮ V/25-29
5 Сүлжээ 5 хоног 24 цаг Дунд шат 300.00₮
6 Хакер 1.0 5 хоног 24 цаг Анхан, дунд шат 400.00₮ VI/15-19
7 МТИШ-нд бэлтгэх сургалт 15 хоног 37.5 цаг Анхан, дунд шат 200.00₮ V/25-VI/15
8 Системийн шинжилгээ 4 хоног 20 цаг Анхан, дунд шат 300.00₮ VI/8-12
9 Мэдээллийн технологийн мэргэжлийн англи хэл 5 хоног 24 цаг Анхан, дунд шат 300,000₮ VI/22-26
10 Интернэт орчинд бүтээмжтэй ажиллаж сурах 5 хоног 24 цаг Анхан, дунд шат 150,000₮ VI/22-24
11 Linux 4 хоног 20 цаг Анхан шат 250.00₮
12 Linux 5 хоног 24 цаг Дунд шат 300.00₮
13 Firewall 4 хоног 20 цаг Анхан шат 250.00₮
14 Firewall 5 хоног 24 цаг Дунд шат 300.00₮

Салбарын байгууллагууд