Эрхэм зорилго

Мэдээллийн технологид суурилсан нийгмийг бүрэлдүүлэх зорилгоор өрсөлдөх чадвар бүхий компаниудыг төлөвшүүлэх, өндөр ур чадвартай хүний нөөцийг хөгжүүлэх

 
 

Байгууллагын бүтэц

Мэдээллийн технологийн үндэсний паркийн бүтэц зохион байгуулалт нь 2014 оны 2-р сарын 12 өдрийн Удирдах зөвлөлийн дугаар 2 тоот тогтоолоор батлагдан одоог хүртэл мөрдөгдөж байна.

 
 

Түүхэн товчоо

1972 он - Шинжлэх ухаан, техникийн мэдээллийн төв байгуулагдсан.

1997 он - Шинжлэх ухаан, технологийн мэдээллийн төв корпораци байгуулагдсан.

2001 он - МТ-ийн инкубатор бүхий төв байгуулах анхны санал.

2002 он - МТҮП байгуулах тогтоол.

2003 он - МТ-ийн инкубаторын эрхэм зорилгыг тодорхойлов.

Байгууллагын тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын 2002 оны 107 дугаар Мэдээллийн технологийн үндэсний паркыг байгуулах шийдвэр гарав.

 
 

Гадаад харилцаа

МТҮП нь 2002 онд байгуулагдсан цагаасаа хойш 30 гаруй байгууллагатай хамтын ажиллагаатай ажиллаж байна.

 
 

Салбарын байгууллагууд