Шилэн дансны мэдээлэл

Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ (2016 он)

Огноо Хүлээн авагч байгууллаган Мөнгөн дүн Гүйлгээний утга Тушаал
Орлого(₮) Зарлага(₮)
2017-03-09 Интерактив ХХК 6,000,000 түрээс
2017-02-24 УБДС ТӨХК 5,000,000 халаалтын төлбөр
2017-02-24 УБЦТС ХК 7,231,104 цахилгааны төлбөр
2017-02-22 Интерактив ХХК 5,000,000 түрээс
2017-02-22 Нью тур сафарис ХХК 5,829,603 түрээсийн төлбөр
2017-02-20 Том амжилт ХХК 5,000,000 түрээс
2017-02-16 Интерактив ХХК 11,449,950 түрээс
2017-01-27 УБДС ТӨХК 7,739,174 халаалтын төлбөр
2017-01-25 Том амжилт ХХК 5,000,000 түрээс
2017-01-20 УБЦТС ХК 7,700,407 цахилгааны төлбөр
2017-01-13 СБД-н НДХэлтэс 6,923,692 12-р сар НДШ
2017-01-11 Нью тур сафарис ХХК 27,000,000 1-р улирлын түрээс
2016-11-22 УБЦТС ХК 7,515,210 цахилгааны төлбөр төлөв
2016-11-14 ОӨУБЕГазар 5,778,128 түрээсийн төлбөр
2016-11-08 Интерактив ХХК 11,282,175 түрээсийн төлбөр
2016-10-29 Том амжилт ХХК 5,000,000 түрээс
2016-10-10 Интерактив ХХК 6,161,487 түрээс
2016-10-07 СБД-н НДХэлтэс 6,475,209 НДШ төлөв
2016-10-06 Нью тур сафарис ХХК 27,000,000 4-р ул-н түрээс
2016-09-27 СБД-н НДХэлтэс 5,687,188 НДШимтгэл төлөв
2016-09-26 Том амжилт ХХК 5,000,000 түрээс
2016-09-21 УБЦТС ХК 5,860,299 цахилгааны төлбөр
2016-09-20 Интерактив ХХК 5,000,000 түрээс
2016-08-31 Том амжилт ХХК 5,000,000 түрээс
2016-08-22 УБЦТС ХК 5,796,731 цахилгааны төлбөр
2016-08-17 СБД-н НДХэлтэс 6,895,440 НДШ төлөв
2016-08-08 Интерактив ХХК 11,153,952 түрээсийн төлбөр
2016-07-27 Том амжилт ХХК 5,000,000 түрээсийн төлбөр
2016-07-22 Интерактив ХХК 11,377,074 түрээсийн төлбөр
2016-07-20 СБД-н НДХэлтэс 6,610,670 НДШ төлөв
2016-07-20 УБЦТС ХК 5,808,536 цахилгааны төлбөр
2016-07-18 Нью тур сафарис ХХК 27,000,000 3-р ул-н түрээсийн төлбөр
2016-07-06 Интерактив ХХК 5,000,000 түрээсийн төлбөр
2016-07-05 СБД-н НДХэлтэс 6,266,152 6-р сар НДШ
2016-06-24 УБЦТС ХК 6,096,562 цахилгааны төлбөр
2016-06-17 Интерактив ХХК 6,249,430 түрээс
2016-06-16 Амжилт.ком 5,000,000 түрээс
2016-05-23 Интерактив ХХК 5,000,000 түрээсийн төлбөр
2016-05-20 УБЦТС ХК 6,436,972 цахилгааны төлбөр
2016-04-29 СБД-н татварын хэлтэс 5,000,000 ХХОАТ-с төлөв
2016-04-29 УБДС ХК 5,089,239 халаалтын төлбөр
2016-04-20 Интерактив ХХК 11,487,475 түрээсийн төлбөр
2016-04-20 УБЦТС ХК 6,582,163 цахилгааны төлбөр
2016-04-08 СБД-н НД-Н хэлтэс 7,469,662 НД-н шимтгэл
2016-04-07 Нью тур сафарис ХХК 27,000,000 түрээсийн төлбөр
2016-03-31 УБДС ХК 7,937,596 халаалтын төлбөр
2016-03-18 УБЦТС ХК 7,490,382 цахилгааны төлбөр
2016-03-11 Интерактив ХХК 6,565,133 түрээсийн төлбөр
2016-03-04 СБД-н НДХэлтэс 6,750,874 НДШимтгэл
2016-03-03 Албан томилолтын зардал 5,743,966 Ерөнхий захиралын албан томилолтын зардал
2016-02-29 СБД-н татварын хэлтэс 5,466,306 ХХОАТ төлөв
2016-02-25 УБДС ХК 7,517,783 халаалтын төлбөр
2016-02-19 УБЦТС ХК 6,866,090 цахилгааны төлбөр
2016-01-29 Интерактив ХХК 5,000,000 түрээс
2016-01-29 СБД-н НДХэлтэс 6,890,643 НДШимтгэл төлөв
2016-01-20 УБЦТС ХК 7,602,405 цахилгааны төлбөр
2016-01-20 УБДС ХК 7,578,498 халаалтын төлбөр
2016-01-19 СБД татварын хэлтэс 10,000,000 ХХОАТ-с төлөв
2016-01-06 Интерактив ХХК 11,620,478 түрээс
2016-01-04 Нью тур сафарис ХХК 27,000,000 түрээс
  • Наранхүү
  • Уншсан:906

Салбарын байгууллагууд