Инкубатор, Бизнес Хөгжүүлэлтийн Төв

Үйл ажиллагааны чиглэл

Мэдээллийн технологийн гарааны компани, иргэнд бизнесийн үйл ажиллагаа явуулахад инкубаторын таатай орчин бүрдүүлж, тэднийг цаашид өсөн бойжиж бие даан хөгжихөд нь санхүү, менежмент, хууль эрх зүйн цогц үйлчилгээ үзүүлэх, зөвлөгөө өгөх, гадаад дотоодын зах зээлд бүтээгдэхүүнээ гаргахад нь дэмжлэг үзүүлэх, хамтран ажиллах, инновацийг бүтээх гарааны компаниудыг бэлтгэн гаргах, мөн цахим монгол хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор бүх нийтийн мэдээллийн технологийн хүний нөөцийн мэдлэг, ур чадварыг сайжруулах, олон улсын түвшинд хүргэн хөгжүүлэх, стандарт боловсруулах, шалгалтын асуулгын сан бүрдүүлэх шалгалт зохион байгуулах үндсэн чиг үүрэгтэй.

Инкубатор, Бизнес Хөгжүүлэлтийн Төв • Хамт олон

Наранцэцэг Пүрэвжав

- Инкубатор, Бизнес хөгжүүлэлтийн төвийн дарга
 • Ажлын чиг үүрэг:
  Байгууллагын эрхэм зорилго, стратеги төлөвлөгөөний зорилтод нийцүүлэн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах
 • Ажлын байрны тодорхойлолт:  Үзэх

Сувд Чинбат

- Ур чадвар, стандарт хариуцсан мэргэжилтэн
 • Ажлын чиг үүрэг:
  ОУ-ын МТИШ-ыг зохион байгуулах, МТ-ын хүний нөөцийг чадавхижуулах, судалгаа хийх
 • Ажлын байрны тодорхойлолт:  Үзэх

Мягмарсүрэн Жуур

- Санхүүгийн зөвлөх мэргэжилтэн
 • Ажлын чиг үүрэг:
  Инкубаторын компаниудын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, санхүүгийн зөвлөгөө өгөх, шинжилгээ хийх
 • Ажлын байрны тодорхойлолт:  Үзэх

Энэрэлт Ганболд

- Ур чадвар, стандарт хариуцсан мэргэжилтэн
 • Ажлын чиг үүрэг:
  ОУ-ын МТИШ-ыг зохион байгуулах, МТ-ын хүний нөөцийг чадавхижуулах, судалгаа хийх
 • Ажлын байрны тодорхойлолт:  Үзэх

Даваахүү Жамсран

- МТ-н Зөвлөх мэргэжилтэн
 • Ажлын чиг үүрэг:
  Програм хангамжийн системүүдийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах, инкубаторын компаниудын програм хангамжийн бүтээгдэхүүнд шинжилгээ хийх, зөвлөгөө өгөх
 • Ажлын байрны тодорхойлолт:  Үзэх

Өнөрсайхан Батхүлэг

- Судалгаа, Хөгжүүлэлтийн Мэргэжилтэн
 • 11-318070-(124)
 • Ажлын чиг үүрэг:
  Байгууллагын төлөвлөгөөний дагуу инноваци судалгаа, хөгжүүлэлтйиг үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх
 • Ажлын байрны тодорхойлолт:  Үзэх

Долгион Батхуяг

- Бизнесийн зөвлөх
 • Ажлын чиг үүрэг:
  Гарааны бизнес эрхлэгчдэд зөвлөгөө өгөх, дэмжлэг үзүүлэх, мэргэжлийн түвшний үйлчилгээг зохион байгуулах, гарын авлага, дүрэм журам боловсруулах
 • Ажлын байрны тодорхойлолт:  Үзэх

Салбарын байгууллагууд