Удирдах зөвлөл

Мэдээллийн технологийн үндэсний паркийн Удирдах зөвлөл нь 5 гишүүнтэй байх бөгөөд бүрэлдэхүүнд нь Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбооны газраас 2, Төрийн өмчийн хорооноос 1, мэдээллийн технологийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагаас 1 /хараат бус гишүүн/, мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн бэлтгэдэг их, дээд сургуулиас 1 /хараат бус гишүүн/ төлөөлөл байдаг.
Удирдах зөвлөлийн гишүүдийг Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбооны газрын /МТШХХГ/ даргын шийдвэрээр томилж чөлөөлдөг.

Удирдах зөвлөлийн гишүүд

Нэмэхбаяр Дашбалжир

 • Төрийн өмчийн хорооны мэргэжилтэн
 • 2012
 • гишүүн
 • 100,000 ₮
 • Татах

Мөнхтулга Батхангай

 • МТШХХГ-н Хяналт шинжилгээний газрын дарга
 • 2014
 • Гишүүн
 • 100,000 ₮
 • Татах

Баярсайхан Володъя

 • Синглтон ХХК-н захирал
 • 2012
 • Гишүүн
 • 100,000 ₮
 • Татах

Лодойравсал Чоймаа

 • МУИС-н Хэрэглээний Шинжлэх Ухааны Инженерчлэлийн сургуулийн доктор, профессор
 • 2012
 • Гишүүн
 • 100,000 ₮
 • Татах

Буян-Өлзий Батмөнх

 • МТШХХГ-н Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сангийн дарга
 • 2012
 • Зөвлөлийн дарга
 • 120,000 ₮
 • Татах

Салбарын байгууллагууд