Фото мэдээ

Мэдээ, мэдээлэл

Гадаад харилцааны мэргэжилтэн ажилд сонгон шалгаруулж авна

МТШУП-аас 2016.07.18-аас 2016.07.22-ны хооронд дараах орон тоон дээр нээлттэй ажлын байр зарлаж байна. Гадаад харилцааны мэргэжилтэн Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Олон улсын байгууллага, холбоо, их дээд сургууль, сургалтын байгууллагатай хамтын ажиллагааны [...]

Инкубаторын 28 дахь элсэлтээ зорилтот салбарын хүрээнд зарлалаа

МТ-ШУП-аас мэдээллийн технологийн инкубатор компаниудын шинэ, шилдэг шийдэлтэй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг дотоодын зах зээлд нутагшуулж, TOП борлуулалттай компани болгож, салбартаа танигдсан буюу хэрэглэгчдэд хүлээн зөвшөөрөгдсөн компани болгох ба инкубатор аутсорсонг хөгжүүлэх [...]

Инкубаторын компаниуд

Зарлал

Салбарын байгууллагууд