Фото мэдээ

Мэдээ, мэдээлэл

Инкубаторын 31 дэх элсэлт хойшлогдлоо.

Мэдээллийн технологийн инкубаторын 31 дэх удаагийн сонгон шалгаруулалт хойшлогдлоо. Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газрын 2016 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн 3/295 тоот албан бичгийн дагуу элсэлт хойшлогдсон тул шалгаруулалтанд [...]

ITPEC-ийн гишүүн орнуудын захирлуудын уулзалтын тайлан, стратегийн төлөвлөгөө

Мэдээллийн технологийн үндэсний парк (МТҮП) нь Япон улсын МТ-ийн хөгжлийг дэмжих агентлаг (IPA)-тай хамтран “ITPEC-ийн гишүүн орнуудын захирлуудын уулзалт – 2016” олон улсын хурлыг өнгөрсөн 8 дугаар сарын 30, 31, 9 [...]

Бидний үйл ажиллагаа

Бизнес инкубатор

МТ-ийн Инкубатор, Бизнес инкубатор, Эмэгтэйчүүдийн инкубатор, Зорилтод инкубатор, Оюутан инкубатор, Гараа бизнес дэмжих, Инкубаторын компаниуд...

МТИШ

Мэдээллийн технологийн инженерийн шалгалт/МТИШ/ нь Азийн бүс нутгийн МТ-ийн инженерийн ур чадварын нэгдсэн стандарттай болох зорилгоор Азийн орнуудад дэлгэрүүлж, 12 оронд хүлээн зөвшөөрөгдсөн олон улсын шалгалт юм.

МТ-ийн сургалтууд

Мобайл апп хөгжүүлэлт, IOS, Android, Oracle, PHP & Mysql, Java, Cpanel, Firewall, Сүлжээ, Active Directory, VMWare, Мэдээллийн аюулгүй байдал, Компьютерийн хэрэглээ, МТИШ-ын бэлтгэх сургалт...

ICDL-ийн албан ёсны төв

“Олон улсын компьютерийн хэрэглээний гэрчилгээ” олгох (ICDL) шалгалт нь олон улсын стандартын шалгуур үзүүлэлтэнд суурилсан хэрэглэгчдийн компьютерийн хэрэглээний ур чадвар, мэдлэг, практикийг үнэлдэг шалгалт

Салбарын байгууллагууд