Мэдээллийн технологийн инженерийн шалгалтанд бүртгүүлэх

Алхам 1. Цахимаар МТИШ-ын бүртгэлийн системд бүртгүүлэх

МТҮП-ийн МТИШ-ын бүртгэлийн системд цахимаар бүртгүүлнэ. Та бүртгүүлэхийн өмнө МТИШ-ны журамтай танилцана уу!

Алхам 2. Шалгалтын төлбөр төлөх

Шалгалтанд цахимаар бүртгүүлснээс хойш ажлын 5 өдрийн дотор шалгалтын төлбөрийг МТҮП-ийн Голомт банкны дансанд эсвэл МТҮП дээр ирж бэлнээр тушааж болно. Шалгалтын төлбөр заасан хугацаанд төлөөгүй тохиолдолд бүртгэл цуцлагдана.

  • Шалгалтын бүртгэлийн хуурамж: 55,000₮
  • Банкны нэр: Голомт банк
  • Дансны дугаар: 1102099876
  • Гүйлгээний утга: Нэр, утасны дугаар, МТИШ төлбөр гэж бичих
  • Дансны нэр: Мэдээллийн технологийн үндэсний парк
Шалгалтын хураамжийг хөнгөлөх нөхцлүүд:
  • Мэдээллийн технологийн чиглэлийн их дээд сургуулиас 30-аас дээш шалгуулагч бүртгүүлсэн тохиолдолд: 40%-ийн хөнгөлөлт
  • Мэдээллийн технологийн чиглэлийн их дээд сургуулиас 20-иос дээш шалгуулагч бүртгүүлсэн тохиолдолд: 20%-ийн хөнгөлөлт
  • Мэдээллийн технологийн чиглэлийн их дээд сургуулиас 10-аас дээш шалгуулагч бүртгүүлсэн тохиолдолд: 10%-ийн хөнгөлөлт
Алхам 3. Шалгалтын бүртгэлээ баталгаажуулах

Шалгалтын бүртгүүлэгч шалгалтын төлбөр төлсөн баримтын хуулбарыг suvd@itpark.mn цахим шуудан руу илгээж бүртгэлээ баталгаажуулна.

Алхам 4. Шалгалтын эрхийн бичгийг хүлээн авах

Шалгалтын бүртгэлийг баталгаажуулсны дараа шалгалтын өдрөөс 7 хоногийн өмнө таны цахим шуудангаар шалгалтанд орох эрхийн бичгийг илгээнэ.

 

Танд амжилт хүсье!