“Top Gun Training” хөтөлбөр

Япон улсын МТ-ийг дэмжих агентлагаас 2015 оноос эхлэн МТ-ийн инженерийн суурь болон ахисан түвшний шалгалтанд хамгийн өндөр оноо авч тэнцсэн нэг шалгуулагчид Япон улсад зохион байгууллагддаг “Top Gun Training” хөтөлбөрт үнэ төлбөргүй оролцох боломжийг олгож эхэллээ.

Япон улс нь ITPEC-ийн гишүүн орнуудаас жил бүрийн хавар болон намрын шалгалтанд хамгийн өндөр оноо авсан тэнцэгчдийг уг хөтөлбөрт урьж оролцуулдаг.  Тус хөтөлбөрт оролцсоноор Япон улсын МТ-ийн хөгжилтэй танилцан, мэдлэг болон туршлагаа дээшлүүлэх боломжтой юм.

Хөтөлбөрт оролцогч нь дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

  • Суурь шалгалт эсвэл Ахисан түвшний шалгалтуудын аль нэгэнд нь хамгийн өндөр оноотой тэнцсан байх
  • Англи хэлний мэргэжлийн өндөр түвшний мэдлэгтэй байх
  • itpark
  • Уншсан:3136

Салбарын байгууллагууд