Ил тод байдал

Авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа

# Нэр Он Татах
1 Авилгын эсрэг хууль 2020 Татах
2 АТГ-Үндэсний хөтөлбөр 2021 Татах
3 Мэдээллийн технологийн үндэсний паркын авилгын эсрэг үйл ажиллагааны 2021 оны төлөвлөгөө 2021 Татах
4 Урьдчилсан мэдүүлэг /маягт/ 2012 Татах
5 Зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл /маягт/ 2012 Татах
6 Ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай хууль 2012.01.19 Татах
7 Давхар ажил эрхлэлтийн жагсаалт 2015 Татах

Салбарын байгууллагууд