Мэдээллийн технологийн инженерийн шалгалтанд бүртгүүлэх

Алхам 1. Цахимаар МТИШ-ын бүртгэлийн системд бүртгүүлэх

МТҮП-ийн МТИШ-ын бүртгэлийн системд цахимаар бүртгүүлнэ. Та бүртгүүлэхийн өмнө МТИШ-ны журамтай танилцана уу!

Алхам 2. Шалгалтын төлбөр төлөх

Шалгалтанд цахимаар бүртгүүлснээс хойш ажлын 5 өдрийн дотор шалгалтын төлбөрийг МТҮП-ийн Голомт банкны дансанд эсвэл МТҮП дээр ирж бэлнээр тушааж болно. Шалгалтын төлбөр заасан хугацаанд төлөөгүй тохиолдолд бүртгэл цуцлагдана.

 • Шалгалтын бүртгэлийн хуурамж: 100,000₮
 • Банкны нэр: Голомт банк
 • Дансны дугаар: 1102099876
 • Гүйлгээний утга: Нэр, утасны дугаар, МТИШ төлбөр гэж бичих
 • Дансны нэр: Мэдээллийн технологийн үндэсний парк
Шалгалтын хураамжийг хөнгөлөх нөхцлүүд:
 • Их, дээд сургуулийн оюутан бол 60%;
 • Инкубаторын компанийн ажилтан бол 50%;
 • Хоёр болон түүнээс дээш удаа шалгалтад хамрагдаж байгаа бол 50%;
 • МОСА-ийн гишүүн байгууллагын ажилтан бол 40%;
 • Нэг байгууллагаас 10 ажилтан бол 30%, 20 ажилтан бол 40%, 30 болон түүнээс дээш ажилтан бүртгүүлсэн тохиолдолд шалгалтын хураамжийг 50%;
 • Хамтын ажиллагааны гэрээтэй эсвэл хамтран ажилладаг байгууллагын ажилтанд МТҮП-ын захирлын шийдвэрийг үндэслэн хөнгөлөлт үзүүлнэ.
Алхам 3. Шалгалтын бүртгэлээ баталгаажуулах

Шалгалтын бүртгүүлэгч шалгалтын төлбөр төлсөн баримтын хуулбарыг suvd@itpark.mn цахим шуудан руу илгээж бүртгэлээ баталгаажуулна.

Алхам 4. Шалгалтын эрхийн бичгийг хүлээн авах

Шалгалтын бүртгэлийг баталгаажуулсны дараа шалгалтын өдрөөс 7 хоногийн өмнө таны цахим шуудангаар шалгалтанд орох эрхийн бичгийг илгээнэ.

 

Танд амжилт хүсье!