Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтэд хийсэн

хяналт шинжилгээний тайлан

 

Мэдээлэл, технологийн үндэсний паркын өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн үйл ажиллагаа холбогдох хууль тогтоомж, мөрдөгдөж буй дүрэм журмын хүрээнд явагдаж байгаа эсэхэд хяналт шинжилгээ хийж гүйцэтгэв.

Өргөдөл гомдол хүлээн авсан тухай:

Мэдээлэл, технологийн үндэсний паркын албан хаагч, ажилтнуудад хандаж гаргасан өргөдөл, гомдол 2021 оны байдлаар ирээгүй байна. Харин паркын ажилтнууд өөрийн нийгмийн асуудлыг шийдвэрлүүлэхийн хүрээнд нийт 26 өргөдлийг хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ажилтнаар уламжлан ирүүлжээ.

 

Өргөдөл гомдол шийдвэрлэсэн тухай:

Ажилтан, албан хаагчдаас ирүүлсэн хүсэлтийг тухай бүрт нь Монгол улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль, Хөдөлмөрийн дотоод журам, Хамтын гэрээний хүрээнд шийдвэрлэсэн байна.

  • Batsuren O
  • Уншсан:500

Салбарын байгууллагууд