Топсит гэж юу вэ?

Шалгалтын зорилго Мэдээлэл харилцаа холбооны салбарын инженер, техникийн ажилтан, програм хангамж хөгжүүлэгчдэд болон их дээд сургуулийн оюутан суралцагчдын практик ур чадварыг тодорхойлох-Мэдээллийн технологийн салбарын болон боловсролын системийн хөгжлийн түвшинг нэмэгдүүлэх

-Их дээд сургуулийн мэдээллийн технологийн боловсролын чанарыг сайжруулах

-Мэдээллийн технологийн компаниудад тулгардаг хүний нөөцийг чадваржуулах асуудыг шийдвэрлэх

Шалгалтын хэлбэр Интернетэд суурилсан онлайн
Шалгалт авах хэл Англи
Үргэлжлэх хугацаа 2 цаг 30 минут
Асуултын бүтэц Тест, Практик хосолсон бөгөөд 5 түвшний 65 асуулттай.
Хариултын төрөл Зөв хариултыг сонгох 16%
Товч хариулах 18%
Тайлбарлах 30%
Даалгавар гүйцэтгэх 36%
Шалгалтын агуулга 1.Технологийн хэсэг (52%)
-Программ хангамж 30.5%
-Өгөгдлийн сан 10.5%
-Сүлжээний аюулгүй байдал 10.5%
2. Бизнесийн хэсэг (23%)
-МТ-ийн бизнес 7.5%
-Технологийн харилцаа 5.5%
-Төслийн удирдлага 9.5%
3. Нэгдсэн хэсэг (26%)
-Нөхөх тест

Салбарын байгууллагууд