МТИШ-д бэлтгэх сургалт

Мэдээллийн технологийн үндэсний парк (МТҮП) нь МТИШ-нд бэлтгэх сургалтыг тогтмол зохион байгуулдаг бөгөөд сургалт нь шалгалт болохоос 1 сарын өмнө эхэлдэг. Шалгалтад бэлтгэх сургалтыг МТИШ-ын сургагч багшийн гэрчилгээтэй доктор, багш нар заадаг бөгөөд МТҮП-аас гарын авлага, ном, тараах материалуудаар хангана.

Сургалтын агуулга

МТИШ-ын агуулгын хүрээнд шалгалтын арга барилд суралцах, шалгалтын хугацааг бүрэн дүүрэн ашиглах, асуултад хэрхэн хариулах, цагийг хэрхэн хуваарилах, өмнөх жилүүдийн шалгалтын материал дээр дадлага хийх талаарх мэдлэгийг олгодог.

Хугацаа, төлбөр
  • Хугацаа: 15 хоног / 37.5 цагийн сургалт/ (ажлын өдрүүдэд 18:30 – 21:00)
  • Төлбөр: 500,000₮
Сургалтын хөтөлбөр

Сургалтын хөтөлбөрийг эндээс харна уу.

Сургалтад бүртгүүлэх холбоос 

http://training.itpark.mn/register/121

  • itpark
  • Уншсан:7927

Салбарын байгууллагууд