МТИШ-нд бэлтгэх сургалт

Мэдээллийн технологийн үндэсний парк (МТҮП) нь МТИШ-нд бэлтгэх сургалтыг тогтмол зохион байгуулдаг бөгөөд сургалт нь шалгалт болохоос 1 сарын өмнө эхэлдэг. Шалгалтанд бэлтгэх сургалтыг МТИШ-ын сургагч багшийн гэрчилгээтэй МУИС-ХШУИС, ШУТИС-МХТС-ийн доктор, багш нар заадаг бөгөөд МТҮП-аас гарын авлага, ном, тараах материалуудаар хангана.

Сургалтын агуулга

МТИШ-д агуулгын хүрээнд шалгалтын арга барилд суралцах, шалгалтын хугацааг бүрэн дүүрэн ашиглах, асуултанд хэрхэн хариулах, цагийг хэрхэн хуваарилах, өмнөх жилүүдийн шалгалтын материал дээр дадлага хийх талаарх мэдлэгийг олгодог.

Хугацаа, төлбөр
  • Хугацаа: 15 хоног / 37.5 цагийн сургалт/ (ажлын өдрүүдэд 18:30 – 21:00)
  • Төлбөр: 250,000₮
Сургалтын хөтөлбөр

Сургалтын хөтөлбөрийг эндээс харна уу.

 

Сургалтад бүртгүүлэх холбоос 

http://training.itpark.mn/

  • itpark
  • Уншсан:5967

Салбарын байгууллагууд