Дүрэм, Журам, Гэрээ

Файлын нэр Татах
Хамтын гэрээ. Download
Худалдан авах гэрээ Download
Хамтран ажиллах гэрээ Download
Ажил гүйцэтгэх гэрээ Download


Файлын нэр Татах
Ажил дүгнэх журам. Download
Ажлын байранд мөрдөгдөх дүрэм Download
Асуулт боловсруулах үндэсний зөвлөлийн гишүүдийн үйл ажиллагааны журам Download
Аутсорсингийн бодлого Download
Баримт нягтлан шалгах комиссын дүрэм Download
Виртуал инкубаторын журам Download
Дотоод хяналт шалгалтын журам Download
Ёс зүйн дүрэм Download
инкубаторт цахим компани баг иргэнийг сонгон шалгаруулж элсүүлэх, үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгөх ажлын хэсэг байгуулах журам Download
Инкубаторын Ахисан түвшинийн үйл ажиллагааны журам Download
Инкубаторын дараах үйлчилгээний журам Download
Инкубаторын компаниудын үйл ажиллагаанд сар тутам хяналт таьж, үнэлэлт өгөх журам Download
Интерхпенершипийн үйл ажиллагааны журам Download
Компьютерийн хэрэглээний гэрчилгээ олгох шалгалтын журам Download
Миний кодын эхлэл хакатон тэмцээний зохион байгуулах, дүгнэх журам Download
МТҮП дүрэм Download
Мэдээллийн технологийн инженерийн шалгалтын журам Download
Мэдээлэл технологийн практик ур чадварын шалгалтын журам Download
Мэдээлэл, технологийн инкубаторын үйл ажиллагааны журам Download
Нийгмийн баталгааг хангах Download
Оюуны өмчийн бодлого Download
Оюутан бизнес инкубаторын үйл ажиллагааны журам Download
Сургагч багш бэлтгэх журам Download
Технологийн гэр дундын ажлын байрны үйл ажиллагааны журам Download
Төрийн өмчийн эд хөрөнгийн түрээсийн журам Download
Урамшууллын журам Download
Хаяг, реклам байршуулах журам Download
Хөдөлмөрийн дотоод журам Download
Цахим сургалтын журам Download
Эмбеддэд системийн нээлттэй лабораторийн үйл ажиллагааны журам Download
Эмэгтэйчүүдийг бизнес инкубаторын төслийн үйл ажиллагааны журам Download
  • itpark
  • Уншсан:145

Салбарын байгууллагууд