Тендерийн мэдээлэл

 Тендерийн урилга

    № Нэр Холбоос
  1 Цахилгааны тоноглолын материал  Дэлгэрэнгүй
  2 Гражийн дээвэр болон дотор засварын материал  Дэлгэрэнгүй
  3 ITHub-2-ийн шинэчлэх материал  Дэлгэрэнгүй
  4 Байгууллагын цахилгаан шат шинэчлэх  Дэлгэрэнгүй
  5 Сантехникийн их засварын материал  Дэлгэрэнгүй
  • itpark
  • Уншсан:1440

Салбарын байгууллагууд