Инноваци,Технологи, Судалгаа, Хөгжүүлэлтийн хэлтэс

Мэдээллийн технологийн хөгжлийг тодорхойлох үндэсний хэмжээний томоохон төслүүдийг хэрэгжүүлэх хэлтсийн нэгэн бүрэлдэхүүн хэсэг болон яваадаа би баяртай байдаг. Манай хэлтсийн хамт олон нэгэн гайхалтай чанар байдаг нь тэд бүгд үнэхээр бүтээлч залуус. Манай хэлтэс 2017 онд шинээр байгуулагдсан ба мэдээллийн технологийн боловсролыг Монгол улсын иргэн бүрт эзэмшүүлэх, салбарын хүний нөөцийн ур чадварыг төгөлдөржүүлэх, үндэсний хэмжээний томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх үндсэн чиг үүрэгтэй.

ИТСХХ-ийн дарга Б.Авирмэд       11-318068

Бизнес хөгжүүлэлтийн мэргэжилтэн  Г.Жаргалан

Програм хангамжийн инженер  Г.Санчир   11-328042

Мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн  О.Батсүрэн  11-312920

Сэтгүүлч номын санч  Ж.Лхагвасүрэн   11-312901

  • itpark
  • Уншсан:489

Салбарын байгууллагууд