Сургалтын хуваарь

surgalt huwaari ыглшших

large  Нэг байгууллагаас хамгийн багадаа 7 суралцагч бүртгүүлсэн тохиолдолд сургалт зохион байгууллах боломжтой.

  • itpark
  • Уншсан:2688

Салбарын байгууллагууд