Байгууллагын үнэт зүйлс

Алсын хараа

Цахим хөгжлийг түүчээлэх технологийн цогцолбор парк болох.

Эрхэм зорилго

Бид өндөр технологийн бизнесийг нутагшуулах, технологийн шинэ мэдлэг дамжуулах, ба арилжаалах, энтерпренёрийг дэмжих, эко системийг бий болгох замаар өндөр технологийн салбарын багтаамжийг нэмэгдүүлж, Монгол улсад мэдлэгт суурилсан эдийн засгийг хөгжүүлэхэд оршино.

Зорилтууд

-Салбарын олон талт оролцогчдын төвлөрлийг бий болгох цогц үйлчилгээ үзүүлэх

-Технологийн лаборатори байгуулах

-Сургалтын төв байгуулах, сургалт зохион байгуулах

-МТ-н олон улсын шалгалтууд зохион байгуулах үндэсний хэмжээний шалгалтын төв байгуулах

-Судалгаа хөгжүүлэлт

-Мэдээлэл, технологийн салбарын төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

-Хамтын ажиллагааны цар хүрээг тэлэх, үндэсний хэмжээний түнш байгууллага болох

Салбарын байгууллагууд