Active directory сургалтын бүртгэл үргэлжилж байна

Active directory сургалтын бүртгэл үргэлжилж байна

МТҮП нь мэдээллийн технологийн мэргэжилтнүүдийн мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, хөгжүүлэх, чадваржуулах зорилгоор МТ-ийн төрөлжсөн цогц сургалтуудыг жил бүр зохион байгуулдаг бөгөөд 10 сарын 17-оос 10 сарын 20-ыг хүртэл зохион байгуулагдах  Active directory сургалтандаа бүртгэж эхэллээ.

Сургалт бүр сертификаттай бөгөөд богинохон хугацаанд танд таны хүссэн мэдлэг, чадварыг олгох болно.

Та бүртгүүлэхийг хүсвэл www.training.itpark.mn системд бүртгүүлж бүртгэлээ баталгаажуулна уу

Сургалтын талаарх мэдээллийг 11327322 дугаараас авна уу

900x900

Салбарын байгууллагууд