“Монголын Инновацийн 7 хоног -2017” арга хэмжээ 2017 оны 5 дугаар сарын 8-наас 14-ны хооронд зохион байгуулагдана.

Салбарын байгууллагууд