Мэдээллийн технологийн инкубаторын компаниудын хагас жилийн тайланд хяналт шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгөх ажлыг цахимаар зохион байгууллаа

Мэдээллийн технологийн инкубаторын компаниудын хагас жилийн тайланд хяналт шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгөх ажлыг цахимаар зохион байгууллаа

Мэдээллийн технологийн үндэсний паркын захирлын 2020 оны 12 сарын 08 өдрийн 1А-59 тоот тушаалаар инкубаторын 33, 34, 37 дахь сонгон шалгаруулалтаар элсэн орсон компаниудын хагас жилийн тайланд хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгөх ажлыг 9 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр томилон зохион байгууллаа.

Тус ажлын хэсгийн 2020 оны 12 сарын 10-ны өдрийн хуралдааны дүгнэлтээр “Прайм технологи солюшн ХХК”, “Хаштаг ста ХХК”, “Эсрэйсофт ХХК”, “Зэвтроник ХХК”, “Сим Бионикс ХХК”-иуд 70-аас дээш хувийн амжилт үзүүлсэн тул цаашид мэдээллийн технологийн инкубаторын үйлчилгээг үргэлжлүүлэн авах боломжийг хангалаа.

Мөн Ай ти эксперт ХХК нь МТҮП-н инкубаторыг амжилттай төгслөө. Цаашдын ажилд нь өндөр амжилт хүсье.

Capture

  • 2020-12-10
  • Уншсан:1432

Салбарын байгууллагууд