2020 оны хаврын МТ-ийн инженерийн шалгалт болон шалгалтанд бэлтгэх сургалтын бүртгэл эхэллээ

2020 оны хаврын МТ-ийн инженерийн шалгалт болон шалгалтанд бэлтгэх сургалтын бүртгэл эхэллээ

Зохион байгуулагч: Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк, Мэдээллийн технологийн мэргэжилтнүүдийн шалгалтын зөвлөл (ITPEC)

Шалгалтын төрөл: Мэдээллийн технологийн паспорт шалгалт, Мэдээллийн технологийн инженерийн суурь шалгалт

Хэнд зориулагдсан: МТ-ийн инженерүүд болон энэ чиглэлээр сурч буй оюутнууд, Төрийн болон бизнесийн байгууллагуудын мэргэжилтэн, менежерүүд

Бэлтгэх сургалт:

Бүртгэлийн хугацаа: 2020.03.29-ийг дуустал

Сургалтын үргэлжлэх хугацаа: 2020.03.30 – 04.17 хооронд /18:30 – 20:30/

Хаана: Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк

Онлайн бүртгэл: http://training.itpark.mn/registration/88

Шалгалт:

Бүртгэлийн хугацаа: 2020.04.10-ыг дуустал

Онлайн бүртгэл: http://itpark.mn/itee/web/index.php

Шалгалт болох өдөр: 2020.04.26

Хаана: Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: 327123 дугаараас лавлана уу.
81

  • 2020-03-08
  • Уншсан:1235

Салбарын байгууллагууд