МЭДЭГДЭЛ

МЭДЭГДЭЛ

Вирусийн гаралтай халдварт өвчин гарсантай холбоотойгоор Монгол Улсын Засгийн газар болон Улсын онцгой комисс хуралдан улсын хэмжээнд 2020.03.02-ны өдөр хүртэл хорио цээр тогтоосон. Энэхүү шийдвэрийн хүрээнд Мэдээлэл, Технологийн Үндэсний паркаас зохион байгуулдаг сургалт, семинар болон бусад олон нийтийг хамарсан үйл ажиллагаа түр хугацаагаар хойшилсныг мэдэгдье. Байгууллагын бусад үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байгаа болно.

МЭДЭЭЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ҮНДЭСНИЙ ПАРК

  • 2020-01-28
  • Уншсан:1315

Салбарын байгууллагууд