Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк нь анх удаа “Digital Challenge 2021 ” тэмцээнийг зохион байгуулах гэж байна.

Салбарын байгууллагууд