AWS, CKA сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа

AWS, CKA сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа

Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк (МТҮП), ФИБО КЛАУД ЭДҮКЭЙШН ЦЕНТР ХХК нар хамтран AWS Solutions Architect Associate”, Certified Kubernetes Administrator (CKA) гэсэн 2 төрлийн сургалтыг мэдээлэл технологийн салбарынханд зориулан 6 дугаар сарын 8-наас 7 дугаар сарын 04-ны хооронд амжилттай зохион байгуулагдав. 

Сургалт нь технологийн хэрэглээний явцад тулгардаг нарийн онцлог, жишээ, бодит туршлагыг агуулгадаа багтаахаас гадна Клауд буюу түүний дотор Тооцоолон бодох, Виртуалчлал, Өгөгдөл хадгалалт, Сүлжээ  болон бизнесийн хүрээг хамарсан өргөн мэдлэгийг нэг дор, богино хугацаанд мэргэжлийн өндөр түвшинд олгож буйгаараа онцлог юм.

Сургалтын давуу тал нь суралцагчдыг сертификатын шалгалтад ТЭНЦЭХ ХҮРТЭЛ ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ сургах бөгөөд AWS, Docker, Kubernetes, Serverless, Linux, Google Cloud сургалтуудыг 3 жилийн туршлага дээр үндэслэн зохион байгуулж байна. Бүх суралцагчдад МТҮП, ФИБО КЛАУД болон AWS, CNCF-н баталгаажсан сертификат гардуулав.  

Сургалтын үр дүнд дан ганц сертификатын түвшний мэдлэгээс гадна клауд технологийн үндсэн мөн чанар, бодит use-case, ялангуяа Монголын нөхцөлд бодит хөгжүүлэлт хийхэд  тулгардаг нийтлэг ойлголтуудыг мэдэж, өөрийн гараар хэрэгжүүлж үзсэн ОНОЛ + ПРАКТИК хосолсон инженер болох боломжийг нээсэн. Мөн олон төрлийн системийг  клауд архитектур руу хөрвүүлж, тохиргоо хөгжүүлэлтийг удирдамж явуулах чадамжтай боллоо. 

  1. AWS Solutions Architect Associate сургалт нь

AWS-н дийлэнх үйлчилгээ болон тэдгээрийн бодит хэрэглээ бүхий цогц хөтөлбөрийг багтаасан болно.  AWS орчин хамгийн найдвартай ажиллагаа бүхий архитектурыг хамгийн бага зардлаар зохион байгуулах мэдлэгийг практик дасгалд суурилан олж авах бөгөөд  цаашлаад үүлэн технологийн суурь ойлголтуудыг энэхүү хичээлд агуулснаар онцлогтой. Орчин үеийн технологийн хөгжлийн гол цөм болох үүлэн технологийг  цэгцтэй зөв ойлгох сонирхолтой инженер, IT-н ажилтнуудад зориулсан бөгөөд тооцоолол, тасалдалгүй ажиллагаа, өгөгдөл хадгалалт, сүлжээ, програм  хөгжүүлэлт, DevOps гэх мэт өргөн ойлголтуудыг хамруулсан. 

Энэхүү сургалтанд сууснаар AWS Certified Solutions Architect сертификатын шалгалтанд тэнцэх хэмжээний мэдлэгтэй болно. Мөн Монголын орчинд AWS г хэрхэн зөв хэрэглэх, үүлэн технологийг бизнестээ хэрхэн үр ашигтай нэвтрүүлэх цогц мэдлэгтэй болно. 

c

     2. Certified Kubernetes Administrator (CKA) сургалт нь

Үүлэн технологийн орчинд хамгийн чухал ойлголт болох контейнер технологийн ахисан түвшний мэдлэг  болон микросервис архитектурыг бодит туршлага дээр тулгуурлан заах ба олон контэйнэрийг удирдах зориулалттай орчин үеийн хамгийн хүчирхэг систем  болох Kubernetes-г хэрхэн ажилладаг, түүний архитектур, ажиллагааны бүтэц, сүлжээ, өгөгдөл хадгалалт, линүкс контейнер болон kernel зэргийн талаарх  мэдлэгийг цэгцтэй олгоно. 

b

Энэхүү сургалтад сууснаар та CKA шалгалтад тэнцэх хэмжээний мэдлэгтэй болж өөрийн Kubernetes cluster хариуцаж ажиллах ур чадварыг авах боломжтой .

Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк (МТҮП), ФИБО КЛАУД ЭДҮКЭЙШН ЦЕНТР ХХК нар хамтран AWS Solutions Architect Associate”, Certified Kubernetes Administrator (CKA) гэсэн 2 төрлийн сургалтыг мэдээлэл технологийн салбарынханд зориулан  2021 оны хагас жилд  гаргасан сургалтын мэдээллийг танилцуулав.

AWS Solutions Architect Associate сургалтын мэдээлэл

AWS орчин хамгийн найдвартай ажиллагаа бүхий архитектурыг хамгийн бага зардлаар зохион байгуулах мэдлэгийг практик дасгалд суурилан олж авах бөгөөд  цаашлаад үүлэн технологийн суурь ойлголтуудыг энэхүү хичээлд агуулснаар онцлогтой. 

Certified Kubernetes Administrator (CKA)

Үүлэн технологийн орчинд хамгийн чухал ойлголт болох контейнер технологийн ахисан түвшний мэдлэг  болон микросервис архитектурыг бодит туршлага дээр тулгуурлан заах ба олон контэйнэрийг удирдах зориулалттай орчин үеийн хамгийн хүчирхэг систем  болох Kubernetes-г хэрхэн ажилладаг, түүний архитектур, ажиллагааны бүтэц, сүлжээ, өгөгдөл хадгалалт, линүкс контейнер болон kernel зэргийн талаарх  мэдлэгийг цэгцтэй олгоно. 

Сургалтын давуу тал нь суралцагчдыг сертификатын шалгалтад ТЭНЦЭХ ХҮРТЭЛ ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ сургах бөгөөд AWS, Docker, Kubernetes, Serverless, Linux, Google Cloud сургалтуудыг 3 жилийн туршлага дээр үндэслэн зохион байгуулж байна. Бүх суралцагчдад МТҮП, ФИБО КЛАУД болон AWS, CNCF-н баталгаажсан сертификат гардуулав. Сургалт нь технологийн хэрэглээний явцад тулгардаг нарийн онцлог, жишээ, бодит туршлагыг агуулгадаа багтаахаас гадна Клауд буюу түүний дотор Тооцоолон бодох, Виртуалчлал, Өгөгдөл хадгалалт, Сүлжээ  болон бизнесийн хүрээг хамарсан өргөн мэдлэгийг нэг дор, богино хугацаанд мэргэжлийн өндөр түвшинд олгож буйгаараа онцлог юм.

 

  • 2021-07-29
  • Уншсан:2447

Салбарын байгууллагууд