Мэдээллийн технологийн инженерийн шалгалтыг танилцуулах семинар Увс аймагт амжилттай зохион байгуулагдлаа

Мэдээллийн технологийн инженерийн шалгалтыг танилцуулах семинар Увс аймагт амжилттай зохион байгуулагдлаа

Мэдээллийн технологийн инженерийн шалгалтын танилцуулга сургалт, семинарыг 2021 оны 09 дүгээр сарын 13-нд Говь-Алтай аймагт амжилттай зохион байгуулсан.Дараагын семинараа 09 дүгээр сарын 15-ны өдөр Увс аймгийн ЗДТГ-тай хамтран цахимаар болон танхимаар халдвар хамгааллын дэглэмээ сайтар сахин зохион байгууллаа.Сургалт семинарт оролцсон Увс аймгийн төрийн албан хаагчиддаа талархал илэрхийлье.

1 2 3 4 5

6

  • 2021-09-15
  • Уншсан:1544

Салбарын байгууллагууд