Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк “Азуре аудит” ХХК-тай хамтран “Аудит болон түүний ач холбогдол”-ын талаарх сургалт зохион байгууллаа

Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк “Азуре аудит” ХХК-тай хамтран “Аудит болон түүний ач холбогдол”-ын талаарх сургалт зохион байгууллаа

2021 оны 10 дугаар сарын 14-ны өдөр Инкубатор компаниуддаа зориулан “Аудит болон түүний ач холбогдол”-ын талаарх сургалт явуулав. Сургалтын хүрээнд дараах мэдээллүүдийг танилцуулав.

  • Аудитын талаарх товч мэдээлэл
  • Аудит хэн хийлгэдэг вэ
  • Аудит хийлгэсний давуу тал
  • Асуулт хариулт

Сургалтад МТҮП-ын инкубатор компаниуд цахимаар оролцож санал хүсэлтээ солилцлоо. Хамтран ажилласан “Азуре аудит” ХХК-ийн Захирал Г.Мөнхбаяр болон сургалтад хамрагдсан инкубатор компаниуддаа баярлалаа

111 243550505_307531734072812_6982975572640871094_n

  • 2021-10-14
  • Уншсан:1432

Салбарын байгууллагууд