Инкубаторт бойжиж буй компаниуддаа “Нийгмийн даатгалын тухай ойлголт” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа

Инкубаторт бойжиж буй компаниуддаа “Нийгмийн даатгалын тухай ойлголт” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа

Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк нь Сүхбаатар дүүргийн Орлого шимтгэлийн тасгийн дарга Ч.Эрдэнэчимэг-тэй хамтран инкубаторт бойжиж буй компаниуддаа нийгмийн даатгалын тухай мэдлэгийг сайжруулах зорилгоор дараах сэдвийн хүрээнд сургалт зохион байгууллаа.

Сургалтад:

  • Нийгмийн даатгалын шимтгэл тооцох хувь, түүнтэй холбогдох гарах асуудлууд,
  • Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай
  • 2021 онд мөрдөх нийгмийн даатгалын зарим асуудлууд

Сургалтад хамрагдсан инкубатор компаниуддаа баярлалаа, амжилт хүсье.

253092519_1427971437635255_5631357966972244282_n 249839685_1072748660138649_3340279247784344988_n

  • 2021-11-04
  • Уншсан:1591

Салбарын байгууллагууд