“Мэдээллийн технологийн инженерийн шалгалт” Азийн 6 орон болон Улаанбаатар хот, Орхон аймагт нэгэн зэрэг эхлэж байна.

“Мэдээллийн технологийн инженерийн шалгалт” Азийн 6 орон болон Улаанбаатар хот, Орхон аймагт нэгэн зэрэг эхлэж байна.

Мэдээлэл, технологийн үндэсний паркаас Азийн орнуудын мэдээллийн технологийн мэргэжилтнүүдийн зөвлөл /ITPEC/-тэй хамтран 33 дах удаагаа зохион байгуулж буй “Мэдээллийн технологийн инженерийн шалгалт” Азийн 6 орон болон Улаанбаатар хот, Орхон аймагт нэгэн зэрэг яг одоо эхлэж байна. Шалгалтад нийт 112  шалгуулагч хамрагдаж байна. Нийт шалгуулагчиддаа амжилт хүсье.

278388177_523870442452882_1746544194967357365_n

278792303_1985982344907793_8276811695342992535_n

277940794_391876765917948_2746323893024074367_n

275808829_771529277097352_9183474238140499359_n

276086453_993344174906406_7461856009683035586_n

278308978_518481073326822_8648256583939349868_n

278802509_731881178222317_7194613278852734348_n

276076581_750985952727470_5544175538744868932_n

  • 2022-04-24
  • Уншсан:1547

Салбарын байгууллагууд