Мэдээллийн технологийн практик ур чадварын шалгалт /TOPCIT/-ын дүн гарлаа

Мэдээллийн технологийн практик ур чадварын шалгалт /TOPCIT/-ын дүн гарлаа

Мэдээлэл технологийн үндэсний паркаас 03-р сарын 25-ны өдөр зохион байгуулсан 10 дахь удаагийн Мэдээллийн технологийн практик ур чадварын шалгалт /TOPCIT/-ын дүн гарлаа.

Шалгалтад 27 шалгуулагч оролцсон бөгөөд 5 түвшний 65 асуултад анхлан суралцагч болон суурь суралцагч гэсэн түвшинд хамаарагдаж байна. Шалгалтад анхлан суралцагчын дундаж үзүүлэлт – 9 буюу 33.3 % Суурь мэдлэгтэй суралцагчын дундаж үзүүлэлт – 18 буюу 66.6% байна.

Жич: Шалгуулагчид дараах линкээр хувийн дүнгээр орж харна уу. https://topcit.or.kr/home.do

278828022_3152253445054908_6146501726458473747_n

  • 2022-05-04
  • Уншсан:1495

Салбарын байгууллагууд