Багшийн Мэргэжил Дээшлүүлэх Институтийн онлайн сургалтын платформ хөгжүүлэх CS-01 төслийг хүлээлгэн өгөх уулзалт эхэлж байна.

Багшийн Мэргэжил Дээшлүүлэх Институтийн онлайн сургалтын платформ хөгжүүлэх CS-01 төслийг хүлээлгэн өгөх уулзалт эхэлж байна.

Багшийн Мэргэжил Дээшлүүлэх Институтийн онлайн сургалтын платформ хөгжүүлэх CS-01 төслийг хүлээлгэн өгөх уулзалт эхэлж байна.

Боловсрол шинжлэх ухааны яам, Азийн хөгжлийн банк, Боловсролын ерөнхий газар, Старсофт компани, Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк хамтран Багшийн Мэргэжил Дээшлүүлэх Институт (БМДИ) -ийн онлайн сургалтын платформ хөгжүүлэх CS-01 төслийг эхлүүлсэн бөгөөд уг төслийн хүрээнд МТҮП нь 3 төрлийн сургалт зохион байгуулсан юм.

1. Онлайн сургалтын платформ, түүний хэвийн ажиллагааг хангах сургалт
2. Сургалтын материал, е- контент боловсруулах арга зүйн сургалт
3. Цахим сургалтын материал, е- контент боловсруулах арга зүйн сургалт
Дээрх сургалт нь 2021.10.11-2022.02.23-ны өдрийг дуустал онлайн, танхим хосолсон хэлбэрээр 40 өдөр 312 цаг зохион байгуулж 446 багш болон БЕГ-ийн инженер техникийн ажилтнуудын хамруулсан юм.
DSC_4428
  • 2022-06-17
  • Уншсан:3560

Салбарын байгууллагууд