ТОПСИТ шалгалтын танилцуулга семинар зохион байгуулж байна.

ТОПСИТ шалгалтын танилцуулга семинар зохион байгуулж байна.

Мэдээлэл, технологийн үндэсний паркаас зохион байгуулдаг олон улсын шалгалтуудын нэг болох Мэдээллийн технологийн практик ур чадварын шалгалт /ТOPCIT/ 3 сарын 22-ны өдөр болох гэж байна. Тус шалгалттай холбоотой танилцуулах семинарыг албан байгууллагуудын ажилтан, албан хаагчдын дунд зохион байгуулсаар байна. Энэ удаа Боловсролын мэдээллийн технологийн төв болон Монгол шуудангийн ажилтан, албан хаагчдад танилцуулсан бөгөөд тус семинарыг сонирхож буй албан байгууллага, хувь хүнд нээлттэй.

topcit2_0006_Group 1 copy 8

topcit2_0005_Group 1 copy 13

topcit2_0004_Group 1 copy 11

topcit2_0003_Group 1 copy 15

topcit2_0002_Group 1 copy 12

topcit2_0001_Group 1 copy 14

topcit_0004_Group 1 copy 7

topcit_0003_Group 1 copy 5

topcit_0002_Group 1 copy 9

  • 2023-02-16
  • Уншсан:1447

Салбарын байгууллагууд