ИНКУБАТОРЫН КОМПАНИУДЫН ХАГАС ЖИЛИЙН БОЛОН ТӨГСӨЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭГ ХИЙЛЭЭ

ИНКУБАТОРЫН КОМПАНИУДЫН ХАГАС ЖИЛИЙН БОЛОН ТӨГСӨЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭГ ХИЙЛЭЭ

zurag_0005_DSC_7808 zurag_0006_DSC_7819 zurag_0007_DSC_7820 zurag_0008_DSC_7839 zurag_0009_DSC_7844 zurag_0010_DSC_7871 zurag_0011_DSC_7888
Энэ удаагийн Хагас жилийн үнэлгээнд 40-42, 44,45 дах удаагийн сонгон шалгаруулалтаар элсэн орсон “Зохис” ХХК, “Сим” ХХК, төгсөлтийн үнэлгээнд оролцож
“Seven pixel” ХХК III-р хагас жилийн үнэлгээнд оролцож “Хакум” ХХК, “ Бэст арт интер” ХХК, “Үзмон” ХХК, “Beelog” ХХК, “Career MNG” ХХК нь эхний хагас жилийн үнэлгээнд тус тус оролцсон юм.
Хагас жилийн үнэлгээгээр өнгөрсөн 6 сарын хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн ажил, тэдгээрийн биелэлт, цаашид хэрэгжүүлэх ажлын талаар илтгэл танилцуулж шүүгчдээс үнэтэй зөвлөгөө, мэдээллийг авлаа.
Үнэлгээнд оролцсон 8 компаниас шүүгчдийн нэгдсэн дүнгээр 7 компани тэнцэж , 1 компани тэнцээгүй нэгдсэн дүн гарлаа.
Цаашид 7 компани инкубаторын хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэхээр болсон юм.
Компаниудынхаа цаашдын ажил хөдөлмөрт нь өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье.
  • 2023-04-18
  • Уншсан:701

Салбарын байгууллагууд