МТИШ-ЫН ӨДРИЙН ШАЛГАЛТ ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА✍🏻📝

МТИШ-ЫН ӨДРИЙН ШАЛГАЛТ ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА✍🏻📝

Шалгуулагчид практик, ур чадварын мэдлэгээ шалгаж байна. Энэ удаагийн шалгалтад нийт 160 хүн хамрагдаж буй нь өмнөх үеийн шалгалтуудаас хамгийн олон хүн бүртгүүлэн шалгуулж байгаагаараа онцлогтой болж байна.
Шалгалтад оролцогчдодоо амжилт хүсье.
huree_0000_Group 1 copy 21 huree_0001_Group 1 copy 20 huree_0002_Group 1 copy 19 huree_0003_Group 1 copy 18 huree_0004_Group 1 copy 17 huree_0005_Group 1 copy 16 huree_0006_Group 1 copy 15 huree_0007_Group 1 copy 14 huree_0008_Group 1 copy 13 huree_0009_Group 1 copy 12 huree_0010_Group 1 copy 11 huree_0011_Group 1 copy 10 huree_0012_Group 1 copy 9 huree_0013_Group 1 copy 8 huree_0014_Group 1 copy 7 huree_0015_Group 1 copy 6 huree_0016_Group 1 copy 5 huree_0017_Group 1 copy 4 huree_0018_Group 1 copy 3 huree_0019_Group 1 copy 29 huree_0020_Group 1 copy 28 huree_0021_Group 1 copy 27 huree_0022_Group 1 copy 26 huree_0023_Group 1 copy 25
  • 2023-04-30
  • Уншсан:2115

Салбарын байгууллагууд