АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА

АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА

viber_image_2023-07-18_11-25-28-586viber_image_2023-07-18_14-48-05-933
1. ТЕХНОЛОГИ ДАМЖУУЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН
Үндсэн ажил:
1. Технологи дамжуулалт, оюуны өмчийн харилцаатай холбоотой бодлого зохицуулалтын төлөв байдал, хандлага, хэрэгцээ, уялдаа, үр нөлөөг судалж, түүний үр дүнд үндэслэн санал, зөвлөмж, аргачлал боловсруулахад оролцох
2. Хууль эрх зүйн хүрээнд байгууллагын эрх ашгийг хамгаалах
3. Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангаж ажиллах
Тавигдах шаардлага:
– Дээд/бакалавраас доошгүй зэрэгтэй байх
– Бизнес болон нийгмийн ухааны суурьтай судлаач мэргэжилтэй
– ШУ чиглэлээр ажиллаж байсан туршлагатай
– Логик сэтгэлгээ сайн, багаар ажиллах өндөр чадвартай, ажлын ачаалал даах, мэргэжлийн өндөр ур чадвартай байх
2. ИННОВАЦИЙН СТРАТЕГИЧ
Үндсэн ажил:
1. Хэрэгжүүлэх инновацийн үйл ажиллагааны харилцаатай холбоотой бодлого зохицуулалтын төлөв байдал, хандлага, хэрэгцээ, уялдаа, үр нөлөө (зөрчил, хийдэл, давхардал, харилцан уялдаа, хэрэглэж буй туршлага гм)-г судалж, түүний үр дүнд үндэслэн санал, зөвлөмж, аргачлал боловсруулах
2. Инновацитай холбоотой гадаад, дотоодын хамтын ажиллагааг хариуцаж ажиллах
3. Хэрэгжүүлсэн ажлын үр дүнг тайлагнах, дүгнэлт гаргах, дүгнэлтийн дагуу судалгаа, төсөл хөтөлбөрийн ажлыг сайжруулах, чанаржуулах
Тавигдах шаардлага:
– Дээд/бакалавраас доошгүй зэрэгтэй байх
– Менежментийн чиглэлээр 3-аас дээш жил ажиллаж байсан туршлагатай
– Англи хэлний бичгийн болон ярианы чадвар дундаас дээш байх
– Логик сэтгэлгээ сайн, багаар ажиллах өндөр чадвартай, ажлын ачаалал даах, мэргэжлийн өндөр ур чадвартай байх
  • Enkhjin
  • 2023-07-18
  • Уншсан:601

Салбарын байгууллагууд