Технологийн эргэн тойронд: АНУ-д сүүлийн хоёр улирал ухаалаг утасны зах зээл уналтад орж буй нь удахгүй борлуулагдаж эхлэх Iphone 15-д томоохон сорилт болж байна

Салбарын байгууллагууд