МТҮП-ЫН УДИРДЛАГА, АЖИЛЧИД БОЛОН ИНКУБАТОР БАЙГУУЛЛАГУУД АВЛИГЫН ЭСРЭГ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

МТҮП-ЫН УДИРДЛАГА, АЖИЛЧИД БОЛОН ИНКУБАТОР БАЙГУУЛЛАГУУД АВЛИГЫН ЭСРЭГ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

Авлигатай Тэмцэх Газар-н Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсээс зохион байгуулсан “Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь” сургалтад МТҮП-ын 26 ажилтан, инкубатор 10 компанийн 16 ажилчид нийт 42 хүн сургалтад хамрагдлаа.
Сургалтаар авлигын хор уршиг, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар, авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулиудын талаар мэдээлэл өглөө.
zssn_0000_DSC_8620_1 zssn_0002_DSC_8614 zssn_0003_DSC_8611_1 zssn_0004_DSC_8608_1 zssn_0005_DSC_8597_1 zssn_0006_DSC_8590_1 zssn_0007_DSC_8588_1 zssn_0008_remove
  • Enkhjin
  • 2023-11-21
  • Уншсан:503

Салбарын байгууллагууд