МТҮП ИНКУБАТОР КОМПАНИУДДАА ТӨСЛИЙГ AGILE АРГАЧЛАЛААР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ СУРГАЛТ ОРЛОО

МТҮП ИНКУБАТОР КОМПАНИУДДАА ТӨСЛИЙГ AGILE АРГАЧЛАЛААР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ СУРГАЛТ ОРЛОО

МТҮП ИНКУБАТОР КОМПАНИУДДАА ТӨСЛИЙГ AGILE АРГАЧЛАЛААР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ СУРГАЛТ ОРЛОО
Дэлхийн топ Microsoft, IBM, Google, Amazon, Yahoo, Salesforce, Facebook, Deloitte, Netflix, AirBnB, Siemens гэх мэт компаниуд бүтээгдэхүүнээ хөгжүүлэхэд бүгд Ажайл скрам аргачлалыг ашигладаг. Ажайл скрам аргачлал дэлхийд тренд бөгөөд хамтын ажиллагаа, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх багийн гишүүдийн оролцоог 100% хангах бүтээгдэхүүн боловсруулах арга юм. Дараах асуудлыг шийддэг:
– Хөгжүүлэлтийн ажлыг удирдаж болох хамгийн жижиг хэсэгт задлах
– Хэрэггүй шаардлагагүй нэмэлт хөгжүүлэлтийг арилгах
– Хөгжүүлэлтийн хугацааг багасгаж эргэж буцахгүй байх
– 2-4 долоо хоногийн спринтэд хувааснаар богино хугацаанд чанартай хөгжүүлэх
– Хөгжүүлэлтийн багт үүсэх гацаа, саад бэрхшээлийг багаараа шийдэх гэх мэт
zssn_0000_Layer 0 zssn_0002_DSC_8632 zssn_0003_DSC_8651 zssn_0004_DSC_8655 zssn_0005_fill zssn_0006_DSC_8667 copy zssn_0009_DSC_8691 zssn_0010_DSC_8694 zssn_0012_DSC_8701 zssn_0013_DSC_8703
Сургалтаар дараах workshop-ыг зохион байгууллаа.
WS 1: Бизнес процессын үндсэн тэмдэглэгээ, бизнес процесс зурах аргачлал
WS 2: Багийн ажиллагааг сайжруулах багийн гишүүдийг илүү таньж мэдэх
WS 3: Ажайл скрам, уламжлалт аргын ялгаа
WS 4: Agile багийг (Product owner, Scrum Master, Developers) бүрдүүлэх
WS 5: Backlog, Userstorу-г боловсруулж, poker карт гаргаж ажлыг үнэлэх
WS 6: Sprint review, Sprint retrospective meeting зохион байгуулах
Workshop-д оролцсон бүх ажилтнууддаа цаашдын ажилд нь амжилт хүсье!
  • Enkhjin
  • 2023-11-21
  • Уншсан:527

Салбарын байгууллагууд