“ОЛОН УЛСЫН ШАЛГАЛТ”-Д БЭЛТГЭХ СУРГАЛТЫН БҮРТГЭЛ ЭХЭЛЛЭЭ

“ОЛОН УЛСЫН ШАЛГАЛТ”-Д БЭЛТГЭХ СУРГАЛТЫН БҮРТГЭЛ ЭХЭЛЛЭЭ

1
АНГИЛАЛ 1: “Бизнес стратеги болон төслийн удирдлагын сургалт”
МТ-ийн инженерийн суурь мэдлэгтэй боловч МТ-ийн удирдлагын түвшинд ажиллахаар өөрийгөө бэлтгэж байгаа мөн МТ-ийн суурьтай бизнес хийж байгаа хүмүүст зориулсан сургалт.
Эзэмших ур чадвар: Бизнесийн стратеги, төслийн удирдлагын мэдлэг, хэрэглэгчийн шаардлага гаргах, үйлчилгээний удирдлагын мэдлэгийг олгоно.
Үргэлжлэх хугацаа: 2024 оны 04 сарын 04-05-ны өдрүүдэд 12:00 – 17:30 цагийн хооронд (30 минутын завсарлагатай)
АНГИЛАЛ 2: “Систем, компьютерын суурь онолын сургалт”
Төслийн удирдлага, бизнесийн удирдлагын мэргэжилтэй боловч МТ-ийн суурь мэдлэг авахыг хүсэж байгаа хүмүүст зориулсан сургалт.
Эзэмших ур чадвар: Технологийн элемент, Систем хөгжүүлэх технологи, Компьютерын систем суурь онол, Системийн стратеги, Системийн архитектурын мэдлэгийг олгоно.
Үргэлжлэх хугацаа: 2024 оны 04 сарын 11-12-ний өдрүүдэд 13:30 – 17:00 цагийн хооронд (30 минутын завсарлагатай)
СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР: 299,000₮ /Зөвхөн нэг ангилал/
Дараах хөнгөлөлтийг үзүүлнэ. Үүнд:
-Early bird: 20% (239,200₮)
-Их, дээд сургуулийн оюутан: 20% (239,200₮)
-МОСА болон инкубатор компаниуд: 10% (269,100₮)
БҮРТГҮҮЛЭХ ХОЛБООС: https://shorturl.at/fDJP8
  • Enkhjin
  • 2024-02-23
  • Уншсан:196

Салбарын байгууллагууд