МОНГОЛ УЛСАА ТӨЛӨӨЛӨН SILKROAD INNOVATION HUB-Д НЭГДСЭН КОМПАНИУД

МОНГОЛ УЛСАА ТӨЛӨӨЛӨН SILKROAD INNOVATION HUB-Д НЭГДСЭН КОМПАНИУД

Silkroad Innovation Hub нь төв азийн 8 орны технологийн бизнесийг АНУ-ын зах зээлд гаргахад дэмждэг бөгөөд Монгол улсаас албан ёсоор “Торгоны замын инновацын төв”-д цахиур хагалах эхний 10 компани орлоо.

• Teso Investment LLC http://teso.mn/business/investment

• Gund Investment LLC Gund Investment

ICT Group JSC ICT Group

• ONDO LLC ONDO.brand

• Fibo global LLC FIBO CLOUD

• Gerege Systems LLC Gerege Systems

• Mezorn LLC Mezorn Technology

• Hipay LLC Hipay

• TechPack Group LLC TechPack Group

• Chimege Systems LLC Chimege

Эдгээр аж ахуйн нэгж Монгол улсын мэдээллийн технологийн салбарын олон зуун байгууллагуудыг төлөөлж дэлхийн мэдээллийн технологийн хөгжлийн төв, эдийн засгийн цөм болсон цахиурын хөндийн экосистемд нэвтэрч олон улсын зах зээлд гарах томоохон алхмаа хийлээ. Цаашид МэдээллийнТехнологийн Үндэсний Парк хамтын ажиллагааны гэрээний хүрээнд гүүр нь болж ажиллах энэ төвд манай технологийн компаниуд төв азийн 8 улс орны гарааны компаниудын хамт бойжиж, эхний жилдээ тус төвийн босгох 30 сая ам.доллароос хөрөнгө оруулалт хүртэх боломжтой болж байгаа юм.

#ITPark #мэдээлллийнтехнологийнүндэснийпарк #silkroad

  • Enkhjin
  • 2024-05-08
  • Уншсан:420

Салбарын байгууллагууд