CPANEL-ийн сургалт зохион байгуулагдлаа

CPANEL-ийн сургалт зохион байгуулагдлаа

МТҮП-аас төрийн байгууллагын aдминуудад зориулсан “CPANEL” анхан шатны сургалтыг 2014.08.06-нд амжилттай зохион байгууллаа.

Тус сургалтанд төрийн байгууллагын 20-иод мэдээллийн технологийн мэргэжилтнүүд хамрагдсан бөгөөд цахим хуудас, цахим хуудсын удирдлагыг CPanel ашиглан бүрэн хянах, тохируулах гэх мэт чадварыг эзэмшүүлэх зорилгын хүрээнд зохион байгуулагдсан болно.

Салбарын байгууллагууд