Мэдээллийн технологийн үндэсний парк, Говь-Алтай аймагтай хамтран ажиллахаар боллоо.

Мэдээллийн технологийн үндэсний парк, Говь-Алтай аймагтай хамтран ажиллахаар боллоо.

Говь-Алтай аймгийн засаг даргын орлогч Д.Батсайхан МТҮП-д МТ-ийн салбарт тулгамдаж буй асуудлыг хэрхэн зөв зохистой шийдвэрлэх саналаа уламжилсаны дагуу тус аймгийн МТ-ийн үйл ажиллагааг сайжруулах, хамтран ажиллах талаар харилцан санал бодлоо солилцлоо. Уулзалтанд МТҮП-ийн СБХТ-ийн дарга П.Наранцэцэг, МТ-ийн мэргэжилтэнүүд оролцож Говь-Алтай аймгийн МТ-ийн хүний нөөцийг чадавхжуулах, энэ чиглэлээр сургалт, семинар зохион байгуулах, орон нутагт МТ-ийн инкубаторын ажиллуулах боломжийг судлах, МТ-ийн байгууллага болон хүний нөөцийн боломжинд судалгаа хийх үнэлэлт дүгнэлт гаргах, МТ-ийн Мэргэшсэн зөвлөх ажиллуулах асуудлаар харилцан тохиролцон хамтран ажиллах санамж бичиг үзэглэхээр боллоо

  • 2014-09-18
  • Уншсан:3933

Салбарын байгууллагууд