“Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хууль”-ийн төслийн хоёрдугаар хэлэлцүүлэг

“Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хууль”-ийн төслийн хоёрдугаар хэлэлцүүлэг

          Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбооны газраас “Өргөн нэвтрүүлгийн тухай” хуулийн төслийн танилцуулга, хэлэлцүүлэг уулзалтыг анх удаа 2014 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдөр Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн дэргэдэх “Иргэний танхим”-д зохион байгуулж байв. Хоёр дахь хэлэлцүүлгийг 2014 оны 10 дугаар сарын 8-ний өдөр Мэдээллийн технологийн үндэсний паркийн Компьютер вишн лабораторид боллоо.
          Энэ хуулийн төсөл нь Монгол улсад телевиз, радиогийн өргөн нэвтрүүлгийн хөгжлийг дэмжих, зах зээлийн өрсөлдөөний таатай орчинг бүрдүүлэх, ардчилал, хүний эрхийг дээдэлж, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг хангасан, үндэсний болон нийтийн ашиг сонирхолд нийцсэн, чанартай үйлчилгээгээр олон нийтийг хүртээмжтэй хангахад чиглэсэн үйлчилгээ эрхлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршсон болно.
Монгол Улсын Засгийн газрын 2005 оны 216 дугаар тогтоолоор баталсан “Цахим Монгол” үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх стратеги, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 7.1.1-т Мэдээлэл, харилцаа холбоо, технологийг хөгжүүлэх хууль, эрх зүйн шинэтгэл хийхээр тусгасан. 
Мөн Монгол Улсын Засгийн Газрын 2010 оны 276 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Телевиз, радиогийн зохицуулалтын талаар баримтлах чиглэл”-ийн 3-т “Телевиз, радиогийн талаар төрөөс баримтлах бодлогын төсөл болон холбогдох хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох талаар санал боловсруулж, мэргэжлийн холбоод, холбогдох төрийн бус байгууллагын саналыг авч зөвшилцсөний үндсэн дээр 2014 оны III улиралд багтаан Засгийн газарт оруулах” гэж тусгасан байдаг.
           Дээрх шийдвэрийн хүрээнд МТШХХГ-ын даргын 2014 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн тушаалаар “Өргөн нэвтрүүлгийн тухай” хуулийн төслийн ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж байна.
Одоогийн байдлаар Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны мөрдөж буй “Тоон контентын зохицуулалтын журам”-аар өргөн нэвтрүүлгийн агуулгыг зохицуулж байгаа хэдий ч журмын хэрэгжилт хангалтгүй, эрх зүйн суурь орчин нь хангалттай бүрдээгүй байгаа зэргийг харгалзан өргөн нэвтрүүлгийн агуулга ба өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйлчилгээ эрхлэх болон үүрэг, хариуцлага, харилцааны эрх зүйн орчинг зохицуулсан, дэлхийн эрх зүйн хөгжлийн түгээмэл чиг хандлага, өөрийн орны онцлогт тохирсон хууль, тогтоомжийг батлан мөрдүүлэх зайлшгүй шаардлага тулгараад байгаа билээ.
           Хэлэлцүүлгээр өргөн нэвтрүүлгийн суваг ба олон сувгийн дамжуулах сүлжээ эзэмшигч хоорондын харилцан холболт, салбарын орлого хувиарлалт болон сувгийн дараалал, бодитой, ёс зүйтэй, соён гэгээрүүлсэн, хүний эрх, эрх чөлөөг дээдэлсэн мэдээллийг хүргэх, үндэсний өв соёлыг хамгаалах, түгээх, өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгч хуулийн өмнө хүлээх, бага болон өсвөр насны хүүхэд ба нийгмийн сэтгэл зүйг хамгаалах үүргийг хуулиар хэрхэн зохицуулах талаар үзэл бодол, саналаа солилцсон бөгөөд Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбооны газар, Харилцаа холбооны зохицуулах хороо, Радио телевизийн сүлжээ УТҮГ болон кабелийн телевиз, эфирийн телевиз, өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчид, холбогдох төрийн бус байгууллагуудын 50 гаруй төлөөлөгч оролцлоо.

3

5

  • Ганцэцэг
  • 2014-10-09
  • Уншсан:5192

Салбарын байгууллагууд