БИД ЦАГ ХУГАЦАА ОРОН ЗАЙГ ҮЛ ХАМААРАН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ БОЛНО.

БИД ЦАГ ХУГАЦАА ОРОН ЗАЙГ ҮЛ ХАМААРАН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ БОЛНО.

Мэдээллийн технологийн үндэсний парк /МТҮП/-аас инкубаторт байрлаагүй старт ап компаниудад онлайнаар инкубаторын үйлчилгээ үзүүлэх “Виртуал инкубатор”-ын үйл ажиллагааг эхлэхэд бэлэн болоод байна. Бизнес эхлэн эрхлэгчдэд компаниа байгуулах, үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх, бизнес төлөвлөгөөгөө боловсруулах, ажилтнуудаа мэргэшүүлэх, хууль эрх зүйн болон бизнес эрхлэхэд тулгамддаг асуудлаар зөвлөгөө авах, өсч бойжин хөл дээрээ зогсох, улмаар инноваци хийхэд шаардлагатай бүх төрлийн мэдлэг, мэдээлэл, үйлчилгээ хэрэгтэй болдог.

Энэ бүх үйлчилгээг нэг дороос цахим орчноор дамжуулан авах “Виртуал инкубатор”ыг бид танд санал болгож байна.

Мэдээллийн технологи гэлтгүй бусад бүх чиглэлийн шинэ бүтээлч санаа, шийдэл бүхий мэргэжилтнүүдийн өмнө манай “Виртуал Инкубатор”-ын үүд хаалга нээлттэй байж, Таны шинэ санааг бүтээгдэхүүн болгон хувиргахад бид туслах болно.

Та бидэнд ханд, бид таныг дэмжье.

im

Салбарын байгууллагууд