Үр дүнгийн гэрээ байгууллаа.

Үр дүнгийн гэрээ байгууллаа.

МТҮП

МТШХХГ-ын газрын дарга Ц.Жадамбаа Төрийн албаны зөвлөлийн 2012 оны 134 дүгээр тогтоолын дагуу албан хаагчидаа оролцуулан, нээлттэй хуралдаж, харьяа газруудын 2014 оны жилийн эцсийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг дүгнэн, ажлын алдаа дутагдал, ололт амжилтаа ярилцлаа.

Тус газрын зүгээс МТҮП, ҮДТ УТҮГ, РТҮС УТҮГ-ын удирдлагуудад 2014 онд үр дүнгийн гэрээгээр хүлээсэн ажил үйлчилгээгээ хангалттай биелүүлсэн гэж үзэж сайшаан, баяр хүргэлээ.

МТҮП-ын ерөнхий захирал Б.Мягмарнаран, ҮДТ УТҮГ-ын захирал З.Энхболд, РТҮС УТҮГ-ын дарга Ц.Оюунбаатар нартай 2015 онд төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах ажлыг зохион байгууллаа.

  • 2015-04-01
  • Уншсан:4345

Салбарын байгууллагууд