Авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааны талаар сургалт зохион байгуулагдлаа.

Авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааны талаар сургалт зохион байгуулагдлаа.

МТҮП-н 2015 оны авлигатай тэнцэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд заагдсан ажил болох авлигын эсрэг үйл ажиллагааг суртачилан таниулах, соён гэгээрүүлэх, зорилго бүхий авлигалын эсрэг үйл ажиллагаа сэдэвт сургалтыг АТГ-н Сургалт, суртчилгаа, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн сургалтын мэргэжилтэн 2015 оны 09-р сарын 03 өдөр МТҮП-н 302 тоот сургалтын өрөөнд сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа. Тус сургалтанд паркийн нийт ажилчид болон инкубаторын компаниудын төлөөлөл оролцож мэдээл авч, сонирхсон асуултандаа хариулт авсан үр дүнтэй сургалт болж өнгөрлөө.

surgalt1

surgalt2

Салбарын байгууллагууд