“Мэдээллийн технологийн суурь мэдлэг”-ийн стандартын хэлэлцүүлэг боллоо

“Мэдээллийн технологийн суурь мэдлэг”-ийн стандартын хэлэлцүүлэг боллоо

МТ-ийн СМ-ийн стандарт

Мэдээллийн Технологийн салбар дахь зогсолтгүй хурдтай өөрчлөлт, хөгжил, интернэт хэрэглээний байнгын өсөлт, шинэчлэлээс шалтгаалан Мэдээллийн Технологийн салбарт шинэ эрэлт хэрэгцээ, шинэлэг зүйлст хурдан суралцах, дасан зохицох чадвар бүхий чадварлаг МТ-ийн  мэргэжилтнүүдийн хэрэгцээ шаардлага өдөр ирэх тусам өсөн нэмэгдэж байна.

Энэхүү  өсөлттэй холбоотойгоор төрийн болон төрийн бус байгууллагуудад ажилладаг, ажиллах гэж байгаа МТ-ийн  мэргэжилтнүүдийг шалгах, МТ-ийн нийтээр дагаж мөрдөх суурь мэдлэгийн нэгдсэн нэг стандарттай болох  зайлшгүй шаардлагатай болж байгаа юм.

Иймд МТҮП нь Монгол улсын хэмжээнд өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа МТ-ийг зайлшгүй хэрэглэх шаардлагатай төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, хувийн хэвшлийн компаниудын ажилтан албан хаагчид түүний дотор төрийн албан хаагчийн МТ-ийн талаархи эзэмшсэн байвал зохих суурь мэдлэгийн түвшин, чадамж болон чадварыг тогтоох, нийтээр дагаж мөрдөх нэгдсэн ойлголттой болгох зорилгоор МУИС-ХШИУС болон ШУТИС-ХМТС-ийн профессор, багш нартай хамтран “Мэдээллийн технологийн суурь мэдлэг”-ийн стандарт батлах төсөл хэрэгжүүлж байгаа билээ.

Стандартыг батлуулахтай холбоотойгоор 2015 оны 9 сарын 28-нд анхны хэлэлцүүлгээ хийлээ.  Тус хэлэлцүүлэгт урилгаар

  1. Б.Бат-Өлзий   Hийслэлийн мэдээлэл технологийн газрын дарга
  2. Г.Энхтамир НЗДТГ-ын МТГ-ын захирал
  3. Б.Батмөнх МТГ-ын захирал /АШУИС/
  4. Р.Жаргал Жи мобайл ХХК-ын ШБХАД
  5. Б.Сугар-Эрдэнэ Мондэ ХХК-ын ТТА дарга
  6. Ө.Гантамир Ай пи консалтинг ХХК-ын Зөвлөх
  7. Д.Дэлгэрцоо  Ай пи консалтинг ХХК-ын захирал
  8. З.Сэргэлэн     ITPTA
  9. Н.Даваасүрэн Марчаахай ХХК-ын захирал нар болон МУИС-ХШУИС-ийн болон ШУТИС-ХМТС-ийн профессор багш нар оролцож санал бодлоо солилцсон бөгөөд тус хэлэлцүүлгээр дараах асуудлыг хэлэлцсэн юм.  Үүнд:
Д/д Бүлэг сэдвийн нэр Гүйцэтгэж буй ажил Танилцуулах

1

Стратеги Мэдээллийн технологийн суурь мэдлэгийн бүлгийн стандарт боловсруулалтын харьцуулсан судалгаа, өгөгдлийн цуглуулга, шинжилгээ, орчуулга, боловсруулалт Ч.Мөнхнасан Б.Батням

 

 

2

Менежмент Тухайн бүлгийн стандарт боловсруулалтын харьцуулсан судалгаа, өгөгдлийн шинжилгээ, орчуулга, боловсруулалт Ч.Мөнхнасан Б.Батням

3

Технологи Мэдээллийн технологийн суурь мэдлэгийн бүлгийн стандарт боловсруулалтын харьцуулсан судалгаа, өгөгдлийн цуглуулга, шинжилгээ, орчуулга, боловсруулалт С.Байгалтөгс  Д.Болормаа, Б.Сувдаа

 

4

Стандартын боловсруулалт Мэдээллийн технологийн суурь мэдлэгийн  стандарт боловсруулахад шаардлагатай мэдээлэл цуглуулга, өгөгдлийн шинжилгээ, боловсруулалтын үйл ажиллагааны зөвлөгөө С.Байгалтөгс
5 Стандартын хэлэлуүүлэг, хяналт Мэдээллийн технологийн суурь мэдлэгийн  стандарт боловсруулалтын шүүн хэлэлцүүлэг, үнэлгээ, дүгнэлт, шүүмж С.Байгалтөгс

Дараагийн хэлэлцүүлэг:

Хаана: МТҮП 302 тоот

Хэзээ: 2015.09.28 15:00 цагт  /Төрийн болон хувийн хэвшлийн их, дээд сургуулиудын

            захирлуудтай/

            2015.10.09 10.00 цагт /Төрийн болон хувийн хэвшлийгн байгууллагуудын МТ-ийн

            албаны дарга, захирлуудтай/  тус тус болно.

Салбарын байгууллагууд