Дорнод аймагт МТ-ийн паспорт шалгалтыг туршилтаар амжилттай зохион байгууллаа.

Дорнод аймагт МТ-ийн паспорт шалгалтыг туршилтаар амжилттай зохион байгууллаа.

МТҮП нь Хөдөө орон нутагт бүх нийтийн МТ-ийн хөгжлийг сайжруулах зорилгоор 2015 оны 4 сарын 25-нд анх удаа Азийн орнуудын МТ-ийн паспорт шалгалтыг албан ёсоор Ховд аймагт зохион байгуулсан билээ. Энэхүү ажлын үргэлжлэл болгон Дорнод аймагт туршилтын журмаар МТ-ийн паспорт шалгалтыг 2015 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдөр Дорнод их сургууль дээр амжилттай зохион байгууллаа.

Тус шалгалтанд Дорнод аймгийн төрийн байгууллагын мэргэжилтнүүд болон Дорнод их сургуулийн оюутнуудаас бүрдсэн нийт 30 шалгуулагч хамрагдсанаас Дорнод аймгийн Татварын хэлтсийн татварын улсын байцаагч Ө.Батболд амжилттай дүн үзүүлэн, тэнцсэн байна.

FotorCreated222

Шалгалтанд тэнцсэн тэнцэгчийг 2016 оны 4 сарын 24-нд зохион байгуулагдах МТ-ийн инженерийн албан ёсны шалгалтанд үнэ төлбөргүй оролцох эрхээр шагнах юм.  Дашрамд дурдахад тус шалгалтыг хамтран зохион байгуулсан Дорнод их сургуулийн хамт олонд баярлалаа. Шалгалтын дүнг дараах хүснэгтээс харна уу.

Шалгуулагчийн дугаар Шалгалтын оноо
1 IP01-0002 34.00
2 IP01-0005 33.00
3 IP01-0006 40.00
4 IP01-0010 48.00
5 IP01-0011 31.00
6 IP01-0012 36.00
7 IP01-0013 48.00
8 IP01-0014 32.00
9 IP01-0015 35.00
10 IP01-0019 34.00
11 IP01-0021 33.00
12 IP01-0022 37.00
13 IP01-0024 39.00
14 IP01-0026 32.00
15 IP01-0027 25.00
16 IP01-0030 42.00
17 IP01-0031 29.00
18 IP01-0032 55.00
19 IP01-0033 47.00
20 IP01-0036 35.00
21 IP01-0040 35.00
22 IP01-0041 33.00
23 IP01-0043 27.00
24 IP01-0044 32.00
25 IP01-0046 32.00
26 IP01-0048 43.00
27 IP01-0049 41.00
28 IP01-0050 37.00
29 IP01-0051 41.00
30 IP01-0052 44.00
  • Сувд
  • 2015-11-13
  • Уншсан:4592
  • Tags:

Салбарын байгууллагууд